Photo Galleryハノイの街かど09テト

Top | Index | Asia | Bangkok | Vietnam | Manila | Surabaya | Culcutta | Hong Kong

VN top | Hanoi | Ho Chi Minh City | Fue | Da Nang | Hoi An | Can Tho
Hanoi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
■テト(旧正月)、Giang家にて Feb.06,2000
画像が赤くなってしまった・・・

VN top | Hanoi | Ho Chi Minh City | Fue | Da Nang | Hoi An | Can Tho
Hanoi01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Copyright(c)1998-2003 A.IIO. All Rights Reserved